Helena Bouvengs blogg

Riksdagsledamot från Vetlanda, Jönköpings län. Ledamot i socialutskottet.

Folkhälsoinstitutet har fel fokus i alkoholfrågan

Folkhälsoinstitutets föreslag om en skattehöjning kan vara ett verktyg för att minska den totala alkoholkonsumtionen, men att höja skatten på den legala alkoholen hjälper föga för att minska förekomsten av smuggelsprit. Det är spritsmugglingen som måste förhindras, skriver de moderata riksdagsledamöterna Helena Bouveng och Metin Ataseven i en replik.                                

Statens folkhälsoinstitut, FHI, presenterade sin nya rapport på DN Debatt 8/3. Rapporten, som är byggd på en enkätundersökning bland ungdomar, pekar bland annat på att färre ungdomar dricker alkohol men att en mindre grupp dricker allt mer och drar därefter slutsatsen att alkoholskatten bör höjas för att stävja detta. Höjd alkoholskatt kan vara ett sätt att minska alkoholens skadeverkningar, men inte lösningen på ungdomars illegala drickande.

FHI mäter årligen svenskarnas levnadsvanor och upplevda hälsa i Nationella folkhälsoenkäten. Denna enkätundersökning visar att allt fler unga i gruppen 16–29 år helt avstår från alkohol, men eftersom alkoholskadorna i åldersgruppen inte sjunker på samma sätt innebär detta att en mindre grupp dricker allt mer. Den uppmätta nedgången i alkoholkonsumtion kopplar man samman med att stora resurser har satsats på förebyggande insatser. Men det finns flera andra, gentemot FHI:s rapport, motsägelsefulla uppgifter från andra myndigheter och aktörer som man helt verkar blunda inför.

Medierna har den senaste tiden flitigt rapporterat om hur skolungdomar via ett enkelt sms har kontakt med personer inom den organiserade spritsmugglingen och beställer sprit från så kallade ”vodkabilar”. Det är individer som tar in lastpallar med utländsk sprit för cirka fyrtio kronor flaskan och bygger upp spritlager. Försäljningen sker framför allt under helgerna via skåpbilar eller personbilar. Detta innebär att det inte längre finns någon åldersgräns för att handla sprit. Den organiserade brottsligheten tar ingen sådan hänsyn. Tillgängligheten till smuggelspriten har därmed ökat.

Denna bild bekräftas av de personer som dagligen sysslar med dessa frågor. Polisen är väl medveten om att spriten köps billigt utanför Sveriges gränser och sedan smugglas in i landet. Tullverkets siffror pekar på en ökning av beslagen från spritsmugglingen med hisnande dryga 60 procent sedan 2008.

Det har även skrivits om det ökade spritdrickandet bland unga som en utveckling som tagit fart sedan 2004. Varje år förs runt 1 600 minderåriga bara till Maria Ungdoms akutmottagning i Stockholm, i de allra flesta fall förgiftade av langad smuggelsprit. Speciellt oroande är flickornas så kallade intensivkonsumtion av alkohol som nu har passerat pojkarnas. Detta bekräftas också av den drogvaneundersökning som årligen görs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. CAN pekar på att cirka 30 procent av flickorna i årskurs 9 har druckit smuggelsprit under det senaste året. Dessutom visar en undersökning som Prata Om Alkohol låtit göra att tonårstjejer nu nästan har lika lätt att få tag i alkohol som vuxna.

Mot denna bakgrund är det ytterst märkligt att FHI drar sina slutsatser enbart baserat på en enkätundersökning. Ögonvittnesskildringarna hos personer som dagligen kommer i kontakt med spritsmugglingens offer visar ju på ett helt annat köpbeteende hos ungdomarna.

Svensk alkoholpolitik har gått från att bekämpa hembränneri till att försöka få stopp på langningen. Nu måste vi ta ytterligare ett steg för att anpassa regelverket till den nya problematiken och därmed förhindra den organiserade spritsmugglingen. FHI:s föreslag om en skattehöjning kan vara ett verktyg för att minska den totala alkoholkonsumtionen, men att höja skatten på den legala alkoholen hjälper föga, för att minska förekomsten av smuggelsprit. Det krävs en helt annan typ av åtgärder för att få en kontrollerad försäljning och en hållbar folkhälsopolitik.

Det är hög tid att vi reagerar med kraft mot den organiserade alkoholsmugglingen som tycks ha vuxit sig allt starkare och som riktar in sig mot våra ungdomar.

Helena Bouveng (M), riksdagsledamot i socialutskottet

Metin Ataseven (M), riksdagsledamot i socialutskottet

Annonser

No comments yet»

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s