Helena Bouvengs blogg

Riksdagsledamot från Vetlanda, Jönköpings län. Ledamot i socialutskottet.

Grälsjukt S skapar problem vid könsbyten

(Från SvD Brännpunkt)

Att sterilisera vuxna människor mot deras vilja strider mot mänskliga rättigheter och allt sunt förnuft. Som moderater vill vi att människor ska få leva det liv man själv vill, utan onödiga ingrepp från statsmakten. Ingen ska tvingas genomgå ingrepp i sin kropp som man själv inte vill.

Steriliseringar av tvång har sedan länge upphört i vårt samhälle förutom för den som genomgår könskorrigering. Det som var en framsynt lagstiftning 1972 är hopplöst otidsenligt i dag.

I sak förefaller vi vara väldigt överens om detta i Sveriges riksdag. Socialdemokraterna instämmer i alliansregeringens förslag att kraven på att vara ogift, svensk och steriliserad för att få genomföra könsbyte tas bort.

Ändå blåser de till strid, om tidpunkten för när förändringarna ska genomföras. Säkert svider det att det är en borgerlig regering som genomför den ena viktiga HBT-reformen efter den andra, i ganska skarp kontrast till de tomma ord som levererades av den förra S-regeringen.

De hade 40 år på sig att reformera lagen sedan de instiftade den, men det enda de fick fram var ett utredningsförslag från 2007 om att den som byter kön skulle tvingas till ännu större ingrepp – kastrering.

Om steriliseringskravet ska kunna tas bort krävs följdändringar i andra lagar. Medborgarna har rätt att förvänta sig att vi som lagstiftare gör ett gediget jobb och ser till alla konsekvenser när en ny lag ska träda i kraft. Det tar lite tid, men regeringen ska återkomma snarast möjligt så att steriliseringskravet kan avskaffas till nästa sommar.

Socialdemokraterna vill däremot hafsa igenom en ändring redan till nu i sommar, trots att det nödvändiga underlaget saknas. Om de skulle få igenom sitt förslag får det bland annat till följd att före detta kvinnor som lever som juridiska män och som har kvar livmodern inte kan göra abort eller få graviditetsersättning.

Lena Hallengren (S, vice ordförande i socialutskottet) vill att domstolar och andra myndigheter ska strunta i lagstiftningen och föreslår i en motion att riksdagens ska beordra dem att tolka lagen på ett annat sätt än vad som faktiskt står där. Detta strider helt mot svensk rättsordning.

”Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall.” Så lyder kap 11 § 3 i Regeringsformen, en av Sveriges grundlagar.

Domstolars självständighet är ett av grundfundamenten i den svenska demokratin. Det är detta som skiljer oss från odemokratiska länder. I varje rättssamhälle ska en balans mellan den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten upprätthållas.

Nya motivuttalanden till befintlig lagtext får inte göras av riksdagen.

Det är synd att Socialdemokraterna är grälsjuka och söker strid i en datumfråga när de egentligen i sak har anslutit sig till vår linje. Vi har förstås förståelse för viljan att ändra lagen så fort som möjligt, den viljan har vi också. Men den får inte medföra att man gör våld på vare sig grundlagen eller ett seriöst lagstiftningsarbete och där människor riskerar att komma i kläm.

MATS GERDAU (M)

riksdagsledamot, gruppledare i socialutskottet

HELENA BOUVENG (M)

riksdagsledamot, socialutskottet

No comments yet»

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s