Helena Bouvengs blogg

Riksdagsledamot från Vetlanda, Jönköpings län. Ledamot i socialutskottet.

Replik till Jonas Sjöstedt (V) i JP

I dagens Jönköpings-Posten skriver jag en replik till vänsterledaren Jonas Sjöstedt med anledning av att hans förslag hotar många jobb i välfärdssektorn.

(V)ilka kvinnor i välfärden ska bort, Sjöstedt?

För oss moderater är det viktigaste att alla har rätt till en god, trygg vård, skola och annan omsorg. Kvaliteten ska vara det avgörande när vi väljer vård, skola och omsorg. När Sjöstedt (V) och Andersson (V) dundrar på i JP (7/7) om vinster i vården känner vi inte riktigt igen oss. Oskäliga vinster ska givetvis inte göras på patienters eller elevers bekostnad, men det är inte för att göra bolagsvinster som valfrihet i vård, skola och omsorg har införts. Valfrihet har primärt införts för att du ska kunna välja vilken läkare du vill besöka, vilken skola ditt barn ska gå i eller vilken hemtjänst dina föräldrar ska ha och att du ska kunna välja bort det som inte passar dig, samtidigt som det skapar fler arbetstillfällen i välfärdssektorerna.

För att öka valfriheten för den enskilde har alliansen infört lagen om valfrihet (LOV). LOV ger kommuner och landsting som vill konkurrensutsätta verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till patienten. LOV är ett alternativ till upphandling med fokus på valfrihet och får användas på bl.a. omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster.

Lagen om valfrihet har inneburit att nyföretagandet har ökat med ca 30 procent inom LOV-områdena i kommunerna och ca 25 procent inom LOV-områdena i landstingen. Över 80 procent av de nya företagen i kommunerna har en kvinnlig ägare eller vd. Tidigare präglades vård och omsorgsbranschen av få arbetsgivare, små löneökningar och få möjligheter att göra karriär. Att detta nu håller på att ändras är en frihetsreform i flera bemärkelser, för jämställdheten, för arbetstagaren och för den enskilde som nyttjar välfärdstjänsterna. Men detta vill Vänsterpartiet ändra på, vilket innebär att mängder med jobb som främst innehas av kvinnor nu hotas, samtidigt som valfriheten riskerar att minska. Vilka kvinnor inom välfärden ska bli av med jobben, Sjöstedt och Andersson?

No comments yet»

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s