Helena Bouvengs blogg

Riksdagsledamot från Vetlanda, Jönköpings län. Ledamot i socialutskottet.

Nu måste (S) lämna ett entydigt besked om jobben i väldfärden

Detta skriver jag på Jnytt.se

Stefan Löfven har under sin tid som partiledare för Socialdemokraterna konsekvent undvikit att ge konkreta besked i flera viktiga politiska frågor. En av frågor som han vägrar att svara på är hur han ser på valfrihet och privata alternativ inom välfärden och välfärdsföretagens villkor för att utveckla sina verksamheter, anställa medarbetare och göra vinst. Socialdemokraterna i Jönköpings län är däremot emot valfrihet i välfärden både på kommunal och landstingsnivå och äventyrar därmed många jobb i välfärdssektorn i Jönköpings län. Frågan om valfrihet är en fråga som skär rakt igenom de socialdemokratiska organisationerna. LO är emot och Kommunal är för och Socialdemokraterna centralt vägrar att lämna besked.

Att kunna välja hur man vill leva sitt liv är ett av grundfundamenten i ett modernt, demokratiskt samhälle. När man är i behov av vård och omsorg kan det fria valet kännas än viktigare än i andra situationer i livet. Då är det viktigare än någon annan gång att man blir helt nöjd med den service man får. Ingen vet nog bättre än Märta i Sävsjö vilken hemtjänst, som hon skulle vara mest nöjd med och ingen vet bättre än Axel i Jönköping vem som hanterar hjälpen han får för sin funktionsnedsättning bäst.

För att öka valfriheten för den enskilde har alliansregeringen infört den sk lagen om valfrihet (LOV). LOV ger kommuner och landsting som vill konkurrensutsätta verksamheter möjlighet att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till patienten. LOV är ett alternativ till upphandling med fokus på valfrihet och får användas för bl a omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster.

Vårdvalet har haft många positiva följdeffekter som inte enbart handlar om den enskildes valfrihet. 200 nya vårdcentraler i Sverige har startats under perioden sedan LOV infördes. Vårdvalet har givit kortare köer och bättre kvalitet i vården. När det blir fler utförare inom vården genererar det i sin tur minskade köer. Fler mottagningar leder också till att de stora sjukhusen avlastas, vilket är bra, eftersom all vård inte med nödvändighet behöver utföras på sjukhus. Det är resursbesparande för landsting med dålig ekonomi. Patienterna är också numera alltmer nöjda med primärvården. Vårdvalet är dessutom en reform som stärker kvinnors ställning på arbetsmarkanden. När det blir fler arbetsgivare på en marknad blir möjligheterna att välja arbetsgivare större. Löner och arbetsklimat kan bli en konkurrensfaktor för företagen.

Valfriheten och jobb i privata företag i välfärdssektorn hotas dock nu genom Socialdemokraternas brist på besked och fackens diametralt motsatta ställningstaganden. Socialdemokraternas brist på besked skapar otrygghet för tusentals medarbetare – sjuksköterskor, vårdbiträden och gymnasielärare – i privata välfärdsföretag som riskerar att drabbas av en ansvarslös politik på området. De privata vård- och omsorgsföretagen hade 113 800 personer anställda under förra året. Otryggheten och osäkerheten riskerar även att växa bland vårdtagare och andra som använder sig av privata alternativ i välfärden. Vilka vårdhem riskerar att läggas ned med S otydliga linje? Vem i socialdemokratin kommer att ha sista ordet om valfriheten i Jönköpings län? Anna-Carin Magnusson, Peter Persson, Stefan Löfven, Kommunal eller LO?

Helena Bouveng (M) Riksdagsledamot Jönköpings län

Annonser

No comments yet»

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s