Helena Bouvengs blogg

Riksdagsledamot från Vetlanda, Jönköpings län. Ledamot i socialutskottet.

Stärkt stöd och skydd för barn och unga

I barndomen grundläggs mycket i en människas liv, därför är det viktigt att föräldrar gör allt det de kan för att deras barn ska ha det så bra som möjligt. De allra flesta föräldrar i Sverige klarar av detta. Men alla gör det inte, och för de barn vars föräldrar inte klarar av att ta hand om dem har samhället ett ansvar. Samhället blir förälder. Många gånger kan det som går sönder i barndomen aldrig repareras. Vi vill därför se till att det inte går sönder från första början. Nu förbättrar regeringen barns uppväxtvillkor genom propositionen Stärkt skydd för barn och unga. Principen om barnets bästa och rätt att komma till tals vad gäller vård skrivs nu in lagstiftningen. 

Många barn och unga vittnar om att de upplever att socialtjänsten inte tagit dem på allvar och inte lyssnat på dem. De nämner att de inte själva har fått prata med sin socialsekreterare. Just därför är lagförslaget om att varje omhändertaget barn och ungdom ska ha sin egen socialsekreterare, oerhört centralt. En socialsekreterare som framför allt har att handla i barnets intresse. En socialsekreterare som gör besök efter behov, kan nås på mobil, och mail. Inte minst ser vilka insatser som är viktiga för att det placerade barnet får den skolgång man har rätt till och den vård som behövs.

Barnets egna åsikter kommer i framtiden att väga tyngre, i och med att barnet får ökade möjligheter själv få säga sin mening. Om barnet inte framför sina åsikter, ska socialtjänsten försöka ta reda på dem på annat sätt.

Många avstår att anmäla missförhållanden rörande barn, även myndigheter som faktiskt har en anmälningsskyldighet. En bidragande orsak till detta är att man tycker att det inte leder någonstans. Ingen återkoppling om vad som hände med min anmälan. Nu ska socialnämnden dels kunna erbjuda ett möte med dem som anmälan berör, men också ge återkoppling till anmälaren om en utredning har inletts eller inte.

En utredning ska med den nya lagen påbörjas inom 14 dagar om det inte finns skäl för något annat. Alltför många beslut om att inleda en utredning läggs på hög idag av olika anledningar. Det kan inte vara rimligt i viktiga beslut som dessa och där tiden för den unga kan verka väldigt lång.

Sammantaget innehåller den nya lagstiftningen flera positiva nyheter, som kommer att stärka barn och ungas skydd och säkerhet. Varje barn som far illa är dock ett för mycket. Det är allas vårt ansvar som medmänniskor att uppmärksamma barn som far illa, men i och med den nya lagstiftningen kommer myndigheternas roll i detta avseende att förtydligas

No comments yet»

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s