Helena Bouvengs blogg

Riksdagsledamot från Vetlanda, Jönköpings län. Ledamot i socialutskottet.

Hallå där! – rapport från dagens rundabordssamtal om idrott

http://www.moderat.se/halla-dar/halla-dar-helena-bouveng-0

… som idag träffade företrädare från idrottsrörelsen tillsammans med partisekreterare Kent Persson. Vad gör Nya Moderaterna för att förebygga utanförskap bland unga?

– Vi tror att en politik för arbete är det bästa sättet att förebygga utanförskap. Alliansregeringen har sänkt arbetsgivaravgifterna för unga, halverat restaurangmomsen och infört RUT- och ROT-avdraget, branscher där många ungdomar får jobb. Vi har reformerat gymnasieskolan och genomfört en historisk satsning på lärlingsutbildning, vilket stärker kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Men vi vet också att det måste bli rätt från början. Därför vill vi bland annat utöka antalet timmar i förskolan för barn som lever i utsatthet, öka språkundervisningen samt införa obligatorisk förskoleklass. Syftet är att alla barn ska vara väl förberedda inför skolstarten. För att upptäcka kunskapsluckor tidigare vill vi införa betyg från årskurs tre och se till att rätt stöd ska kunna sättas in snabbare.

Hur kan idrotten kan bidra till ett tryggare och mer tolerant samhälle?

– Idrotts- och föreningsliv skapar gemenskaper som är viktigt för barn och unga och deras föräldrar. Barn behöver bli bekräftade och idrotten är en arena där individer blir uppmuntrade och ges möjlighet att växa. Ur det perspektivet tror jag att idrottens potential att bidra till ett mer tolerant samhälle är stor. Vi ser redan nu sporter som bidrar till bättre integration – fotbollen och basketen är klassiska exempel. Men det finns naturligtvis många fler. Nya Moderaterna vill att alla barn ska erbjudas en timmes fysisk aktivitet om dagen i skolan eller på fritids, samt att fler skolor och fritids hittar samarbetsformer med idrottsföreningar. Barn som rör på sig presterar bättre i skolan – och förhoppningsvis gör mötet med idrotten att de vill utveckla sitt intresse även efter skolan.

Nämn några inspel från deltagarna vid dagens rundabordssamtal.

– Det görs väldigt mycket bra runt om i landet som vi fick höra exempel på i dag. Jag tror att nyckeln är att bygga vidare på allt det goda. Men också att sprida kunskap om och ta tag i de utmaningar som finns. Tillgången till idrottsanläggningar, möjligheten att rekrytera bra ledare och tränare är några exempel. Men också att skapa förutsättningar för spontanidrott samt att bli bättre på att se helheten – framförallt hur skolan och idrottsföreningarna kan stärka sitt samarbete. Till stor del är det en kommunal fråga. Vi är övertygande om att ett stärkt samarbete mellan politiken och idrottsrörelsen kommer att spela en allt viktigare roll. I det sammanhanget är det oerhört viktigt med dialog.

Nästa vecka fortsätter dialogen med idrottsrörelsen, då i form av ett samtal med Riksidrottsförbundet, Korpen, Friluftsfrämjandet, Stockholms idrottsförbund, Hammarby fotboll, Skidskytteförbundet och Skidförbundet. Saila Quicklund, riksdagsledamot, kommer att leda diskussionen som bland annat kommer att handla om utvecklingen av kommersiella idrottsalternativ vid sidan av den föreningsdrivna idrotten, möjligheterna att rekrytera ledare och tränare samt balansen mellan bredd- och elitträning.

No comments yet»

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s