Helena Bouvengs blogg

Riksdagsledamot från Vetlanda, Jönköpings län. Ledamot i socialutskottet.

Arkiv för Uncategorized

Eksjö camping ger ungdomar en chans

10600477_10203799481100837_2387643661718564329_n
I veckan besökte jag, Björn Alm (M), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet och Anders Gustafsson (M), ordförande i kommunfullmäktige i Eksjö, Eksjö camping. Det var ett mycket inspirerande besök. Det var särskilt intressant att höra om hur de arbetar med att anställa ungdomar. Många ungdomar får sitt första jobb på Eksjö camping. De tar även in ungdomar med en trasslig bakgrund och ger personer med psykisk ohälsa en chans till några timmars ideell sysselsättning genom ett samarbete med arbetsförmedlingen. En anställning på campingen ger människor som står långt bort från arbetsgemenskap att tillhöra en. Det var också kul att höra att den sänkta arbetsgivaravgiften har bidragit till att de har kunnat anställa flera. Ett första jobb, som t.ex. ett arbete på en camping som Eksjö camping ger, ger våra ungdomar en chans att få in en fot på arbetsmarknaden.

Annonser

Bernts konditori i Gnosjö ger många ungdomar jobb

10537059_10203804825794451_4370021676639235678_n

I onsdags besökte jag tillsammans med Arne Ottosson (M) Bernts konditori i Gnosjö. Vi träffade Fredrik Olsson som är ägare av konditoriet. Konditoriet har 28 personer som arbetar varav 20 är årsanställda och har dessutom många ungdomar anställda som arbetar extra på helgerna. Hela 30 procent av de anställda är under 26 år. Vår reform med halverade arbetsgivaravgifterna för ungdomar har inneburit att de har kunnat anställa ytterligare tre personer och gjort investeringar som givit ytterligare åtta personer arbete under ett år, imponerande! Om oppositionens förslag på dubblerad arbetsgivaravgift för ungdomarna och höjd restaurangmoms skulle bli verklighet så riskerar Fredrik att behöva säga upp minst tre årsanställda, något som han absolut inte vill. Bernts konditori har även haft lärlingar som har fått lära upp sig hos dem, en bra introduktion in på arbetsmarknaden. Företag som Bernts konditori är viktiga för att ge våra ungdomar en chans att få jobb och en egen lön så att de kan stå på egna ben.

Hallå där! – rapport från dagens rundabordssamtal om idrott

http://www.moderat.se/halla-dar/halla-dar-helena-bouveng-0

… som idag träffade företrädare från idrottsrörelsen tillsammans med partisekreterare Kent Persson. Vad gör Nya Moderaterna för att förebygga utanförskap bland unga?

– Vi tror att en politik för arbete är det bästa sättet att förebygga utanförskap. Alliansregeringen har sänkt arbetsgivaravgifterna för unga, halverat restaurangmomsen och infört RUT- och ROT-avdraget, branscher där många ungdomar får jobb. Vi har reformerat gymnasieskolan och genomfört en historisk satsning på lärlingsutbildning, vilket stärker kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Men vi vet också att det måste bli rätt från början. Därför vill vi bland annat utöka antalet timmar i förskolan för barn som lever i utsatthet, öka språkundervisningen samt införa obligatorisk förskoleklass. Syftet är att alla barn ska vara väl förberedda inför skolstarten. För att upptäcka kunskapsluckor tidigare vill vi införa betyg från årskurs tre och se till att rätt stöd ska kunna sättas in snabbare.

Hur kan idrotten kan bidra till ett tryggare och mer tolerant samhälle?

– Idrotts- och föreningsliv skapar gemenskaper som är viktigt för barn och unga och deras föräldrar. Barn behöver bli bekräftade och idrotten är en arena där individer blir uppmuntrade och ges möjlighet att växa. Ur det perspektivet tror jag att idrottens potential att bidra till ett mer tolerant samhälle är stor. Vi ser redan nu sporter som bidrar till bättre integration – fotbollen och basketen är klassiska exempel. Men det finns naturligtvis många fler. Nya Moderaterna vill att alla barn ska erbjudas en timmes fysisk aktivitet om dagen i skolan eller på fritids, samt att fler skolor och fritids hittar samarbetsformer med idrottsföreningar. Barn som rör på sig presterar bättre i skolan – och förhoppningsvis gör mötet med idrotten att de vill utveckla sitt intresse även efter skolan.

Nämn några inspel från deltagarna vid dagens rundabordssamtal.

– Det görs väldigt mycket bra runt om i landet som vi fick höra exempel på i dag. Jag tror att nyckeln är att bygga vidare på allt det goda. Men också att sprida kunskap om och ta tag i de utmaningar som finns. Tillgången till idrottsanläggningar, möjligheten att rekrytera bra ledare och tränare är några exempel. Men också att skapa förutsättningar för spontanidrott samt att bli bättre på att se helheten – framförallt hur skolan och idrottsföreningarna kan stärka sitt samarbete. Till stor del är det en kommunal fråga. Vi är övertygande om att ett stärkt samarbete mellan politiken och idrottsrörelsen kommer att spela en allt viktigare roll. I det sammanhanget är det oerhört viktigt med dialog.

Nästa vecka fortsätter dialogen med idrottsrörelsen, då i form av ett samtal med Riksidrottsförbundet, Korpen, Friluftsfrämjandet, Stockholms idrottsförbund, Hammarby fotboll, Skidskytteförbundet och Skidförbundet. Saila Quicklund, riksdagsledamot, kommer att leda diskussionen som bland annat kommer att handla om utvecklingen av kommersiella idrottsalternativ vid sidan av den föreningsdrivna idrotten, möjligheterna att rekrytera ledare och tränare samt balansen mellan bredd- och elitträning.

Idag skriver Kent Persson och jag i Aftonbladet om idrott

Politiken har mycket att lära av idrotten

Nya Moderaterna: Vill vill inspireras av idrottens betydelse för tolerans och jämställdhet bland unga

I dag träffar vi företrädare för Riksidrottsförbundet, Friends, Fryshuset, Brommapojkarna, Innebandyförbundet och AIK för att diskutera hur idrotten kan bidra till ett tryggare, mer tolerant, jämställt och integrerat Sverige.

De flesta barn och unga i Sverige växer upp i familjer där föräldrarna arbetar och där vardagen handlar om att få ihop livspusslet –jobb, läxläsning, matlagning och städning. Men det finns också familjer som inte har några pusselbitar alls att lägga i vardagen, eller väldigt få. Där en eller båda föräldrar saknar ett jobb att gå till, en semester att planera och fritidsaktiviteter att skjutsa barnen till.

Politikens uppdrag är att ge människor förutsättningar att nå sina mål och kunna komma till sin rätt. Till stor del handlar det om att ha ett jobb. Vi är övertygade om att en politik för arbete är det bästa sättet att förebygga utanförskap. Jobben är och förblir därför vår absolut viktigaste samhällsutmaning. Samtidigt vet vi att det är viktigt att det blir rätt från början. För att få ett bra liv är god utbildning den viktigaste skyddsfaktorn. Ju fler som lyckas i skolan desto färre hamnar i riskzonen för sociala problem och utanförskap.

Vi ser fortfarande tydliga samband mellan föräldrars bakgrund, utbildning och socioekonomiska förhållanden och skolelevers skolresultat. Detta samband måste brytas. Därför fokuserar vi nu på det förebyggande arbetet.

Vi är övertygade om att aktörer inom idrottsrörelsen och andra delar av civilsamhället har viktiga erfarenheter av arbetet med unga som vi politiker kan lära oss av. Idrotts- och föreningsliv bidrar till känslan av gemenskap och delaktighet för unga i hela Sverige. I det sammanhanget är idrotten mycket viktig för att förebygga utanförskap nu och i framtiden.

Nya Moderaterna vill lyssna in idéer och synpunkter från de kunnigaste inom området. Därför har vi samlat företrädare från idrottsrörelsen till ett rundabordssamtal, för att diskutera hur idrotten kan bidra till ett tryggare, mer tolerant, jämställt och integrerat samhälle samt hur politiken kan underlätta.

Vi vet också att arbetet måste börja tidigt och att förskolan spelar en central roll. Därför vill Nya Moderaterna nu gå fram med en rad nya förslag på förskolans område. Det handlar bland annat om att utöka antalet timmar i förskolan för barn som lever i utsatthet, öka språkundervisningen samt att införa obligatorisk förskoleklass. Syftet är att alla barn ska få en bra grund att stå på inför skolstarten. För att upptäcka kunskapsluckor tidigare vill vi införa betyg från årskurs tre och se till att rätt stöd ska kunna sättas in snabbare.

Dessutom vill vi att alla barn ska erbjudas en timmes fysisk aktivitet om dagen i skolan eller på fritids, samt att fler skolor och fritids hittar samarbetsformer med idrottsföreningar. Helt enkelt därför att barn som rör på sig presterar bättre i skolan. Men också för att idrotten ger barnen den uppmuntran och bekräftelse som är så viktig när man är ung – och som alla kanske inte får med sig hemifrån.

Nya Moderaterna tror på ett Sverige som fortsätter framåt med en stark och tydlig arbetslinje. Ett Sverige som håller ihop och som låter alla utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. I det arbetet och i utformandet av ytterligare förebyggande insatser mot utanförskap bland unga, är vi övertygande om att stärkt samarbete mellan politiken och idrottsrörelsen kommer att spela en allt viktigare roll.

Skriver idag replik om högskolan i JP

Sedan 2006 har antalet studieplatser på landets lärosäten ökat med 27 000 st. Ändå hävdar Andersson och Bolund (5/11) att regeringen skär ner på högskoleplaster. Under senare år har de svenska högskolorna haft fler helårsstudenter än någonsin tom under den djupaste lågkonjunkturen. Utbildningsvolymen befinner sig på en historiskt hög nivå.

Regeringskansliet har i dialog med Universitetskanslersämbetet gjort en prognos som visar att förändringarna i årskullarnas storlek innebär att de årskullar som slutför gymnasiet under de närmaste åren har möjlighet att påbörja en eftergymnasial utbildning i betydligt högre utsträckning än tidigare. Hela 53 procent av dem som i år tar studenten beräknas få plats i eftergymnasial utbildning före 34 års ålder. År 2020 beräknas 63 procent börja studera på högskolan innan de fyllt 34.

Göran Persson satte upp målet att 50 procent av alla som går ut gymnasiet ska studera vidare på högskolenivå. Han nådde dock aldrig upp till det. Nu studerar 50 procent vidare, och vi är på väg mot 63 procent. Det är nivåer som saknar motstycke i svensk högskolehistoria. Ändå försöker Andersson (S) och Bolund (MP) svärta ner regeringens arbete.

Det också viktigt att framhålla de utbildningssatsningar som regeringen genomför för att möta behovet inom vissa bristyrken. I budgetpropositionen för 2014 vill regeringen avsätta medel som på några års sikt kommer att skapa ca 250 nybörjarplatser per år för hälso- och sjukvårdsutbildningarna i Stockholmsregionen. Regeringen vill också tillskjuta medel motsvarande en ökning av antalet platser på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar med ca 1 400 platser för 2013 och 2014. Utöver detta vill alliansen också bygga ut läkar- och tandläkarutbildningen för att möta behoven. Hur går detta ihop med ert resonemang att regeringen skär ner på högskoleplatser, Andersson och Bolund? Hur är det egentligen ställt med matematikkunskaperna?

Idag skriver Saila och jag i Norrköpings Tidningar

Sjukvården krackelerar!

Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ulla Andersson påstår i diverse debattartiklar och intervjuer att sjukvården och välfärden krackelerar. Detta är en bild som ligger väldigt långt ifrån verkligheten.

Enligt en demoskopundersökning från mars i år anser 89 procent att det är rätt att den enskilde själv får välja var man ska bo när man är i behov av äldreomsorg. Denna valfrihet är i många län en självklarhet, men inte överallt. Detta är något vi moderater tydligt motsätter oss, eftersom vi är övertygade om att de äldre själva bäst vet var de får den vård som passar dem.

Andersson (V) kommer också med en rad felaktiga påståenden vad gäller vinst i privata vårdbolag och giriga ägare. Sanningen är att 93 procent av de enskilda vårdgivarna har under tjugo anställda (Soliditet, maj 2013) och hela 85 procent av de privata vårdföretagen vill återinvestera överskottet i företaget. Totalt betalade vård- och omsorgsbranschen 1,8 miljarder kronor i skatt år 2011/2012 och återinvesterade 3,8 miljarder kronor.

Ofta tar V upp kvinnors situation inom välfärden. Det de inte brukar nämna är att fyra av tio av Vårdföretagarnas medlemsföretag har en kvinna som vd. Det kan jämföras med att i hela Sverige är andelen kvinnliga vd:ar 12 procent.

14 av de 20 mest populära vårdcentralerna drivs av enskilda aktörer. För oss moderater är det ett tydligt besked från patienterna att de trivs med sina enskilda vårdgivare. Trots det envisas V med att vilja flytta makten från patienterna till politikerna.

Såväl hälso- och sjukvård som äldreomsorg står inför stora utmaningar, ett faktum vi moderater är mycket ödmjuka inför. Vi är därför övertygade om att en tydlig arbetslinje där det lönar sig att arbeta är rätt väg att gå för att vi ska kunna fortsätta finansiera vår välfärd. Med vår politik får idag nio av tio vård i tid och Sverige har 200 nya vårdcentraler i och med vårdvalet. Vi har gjort mycket, men vi är långt ifrån klara.

Idag är det internationella barndagen

Trots att Sverige är ett av de tryggaste länderna i världen att bo i far många barn illa. Det kan vara allt från att mobbing i skolan till att deras föräldrar inte prioriterar dem till långt allvarligare incidenter som övergrepp och misshandel eller att de växer upp i ekonomiskt utanförskap. Det är givetvis alltid viktigt att uppmärksamma och skydda barns villkor, men särskilt vill jag slå ett slag för utsatta barn maa den internationella barndagen idag.

Arbetet för att stärka barn och ungas villkor är något som den borgerliga alliansregeringen oförtrutet har arbetet med de senaste sju åren. Nu börjar detta hårda arbete ge resultat genom att en betydande lagstiftning är på plats. Det handlar om allt från att bidragsnormer för barnens föräldrar har ökat till att omhändertagande av barn ska ske på ett mer rättssäkert sätt än tidigare.

En av de verkligt stora reformerna som snart ska sjösättas är det ska bli mer lönsamt för biståndsmottagare och skolungdomar i familjer med ekonomiskt bistånd att arbeta. Rent praktiskt innebär detta följande: den haft ekonomiskt bistånd under sex månader kan, utan att rätten till biståndet påverkas, arbeta under två år och behålla 25 procent av inkomsterna och ändå få ekonomiskt bistånd. Varje arbetad extra timme kommer på detta sätt att ha betydelse för hushållets ekonomi och blir en morot att ta varje extra timme på jobbet, något som på sikt utgöra kan en språngbräda till egen försörjning.

Regeringen har höjt bidragen till barnfamiljerna. Flerbarnstillägget höjdes år 2010 och regeringen har aviserat en höjning av bostadsbidraget för barnfamiljer förra året. 150 000 familjer tar del av den höjningen. Normen för ekonomiskt bistånd har också höjts liksom barntillägget för studerande.

Regeringen har gjort mycket för att förbättra situationen för utsatta barn. En dålig start i livet kan dessvärre ge konsekvenser också när barnet har blivit vuxen. Barn har rätt till en god start i livet.