Helena Bouvengs blogg

Riksdagsledamot från Vetlanda, Jönköpings län. Ledamot i socialutskottet.

Intervju på moderat.se

Intervju på moderat.se

Den här intervjun med mig ligger nu upp på moderat.se om den idrottsresa som jag och riksdagskollegan Amir Adan gjort genom Sverige och träffat unga idrottare.

Annonser

Sossarna flörtar med Sverigedemokraterna

Regeringen presenterade i veckan sin åttonde budget. En genomarbetad budget för att stärka tillväxten och öka antalet jobb i Sverige.
Nu går dock S dock samman med Sverigedemokraterna för att försöka rösta ner regeringens förslag i budgeten om höjd brytpunkt.

Något sådant har aldrig hänt, under de snart 20 år som det finansiella ramverket har funnits, att delar på inkomstsidan har ändrats. Eftersom varje utgiftskrona hänger ihop med varje beräknad inkomstkrona. Det är ramarna för budgeten som är en viktig del av varför förtroendet för de svenska statsfinanserna är så högt.
Budgeten är en helhet. Enbart när S går samma med SD är oppositionen större än alliansen, något som i varje fall Sahlin lovade aldrig skulle hända.

Mer kvar av lönen

I dag presenterade de fyra partiledarna för Alliansen ytterligare ett steg i att ge framför allt låg- och medelinkomsttagare mer kvar av lönen. I budgeten för 2014 vill alliansen fortsätta att ta ansvar för jobb och tillväxt och förstärka arbetslinjen.
Med anledning av detta föreslås att jobbskatteavdraget förstärks med 12 miljarder kronor. Samtidigt höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt. Satsningen är på sammanlagt 15 miljarder kronor och beräknas enligt regeringens bedömning leda till 13 000 nya jobb.

Alliansregeringen vill stärka drivkrafterna för jobb genom att ge låg- och medelinkomsttagare mer kvar av lönen. En stark arbetslinje, minskat utanförskap och ordning och reda i ekonomin har bidragit till att Sverige klarat sig bättre än många andra länder genom den globala finans- och skuldkrisen.

Det förstärkta jobbskatteavdraget ger en vanlig inkomsttagare 200–300 kronor mer i plånboken varje månad. Förstärkningen blir som störst, 337 kronor i månaden, vid en inkomstnivå som motsvarar genomsnittslönen för en gymnasielärare. Tillsammans med Alliansregeringens tidigare jobbskatteavdrag innebär dagens förstärkning att alla som tjänar upp till 38 500 kronor i månaden får behålla mer än en extra månadslön efter skatt om året jämfört med 2006.

Förslaget i korthet:

Förstärkningar till hushållen stöttar tillväxt och jobb
Mer kvar av lönen innebär fler jobb
En extra månadslön till låg- och medelinkomsttagare
Höjd brytpunkt ger skattelättnader för en miljon inkomsttagare

Fribelopp för pensionärer ska stimulera till arbete

Regeringen inför nu ett fribelopp på arbetsinkomst upp till 24 000 kronor per år för ålderspensionärer som fyllt 65 år. Fribeloppet är ytterligare en förändring av reglerna för bostadstillägg till ålderspensionärer med arbetsinkomst och innebär en tydlig förenkling av reglerna kring bostadstillägget.

Till följd av en ökande medelålder har det blivit tydligt att arbetslivet behöver förlängas. Det är därför viktigt att det finns ett tydligt regelsystem som stimulerar till arbete även efter att man pensionerats. Av det skälet införde regeringen redan 2008 en förändring om att endast 50 procent av inkomster från förvärvsarbete räknas som inkomst vid beräkning av bostadstillägg.

Fribeloppet föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 och beräknas kosta 16 miljoner kronor 2014. Eftersom fler kommer att kunna kombinera arbete och bostadstillägg beräknas kostnaden att öka till cirka 30 miljoner kronor per år för åren efter 2014.

Fribeloppet gäller per make och all arbetsinkomst av förvärvsarbete, inklusive näringsverksamhet. Fribeloppet innebär även att Pensionsmyndigheten inte behöver hantera små inkomster och därmed förenklas hanteringen av bostadstillägg.

Höjt bostadsbidrag i form av särskilt bidrag för hemmavarande barn

Regeringen vill fortsätta stärka barnhushåll med låga inkomster. Därför föreslås i budgetpropositionen för 2014 en höjning av bostadsbidraget, i form av särskilt bidrag för hemmavarande barn.

Bostadsbidraget med det särskilda bidraget för hemmavarande barn höjs med 200 kronor till 1 500 kronor per månad för ett barn, med 250 kronor till 2 000 kronor per månad för två barn och med 300 kronor till 2 650 kronor per månad för tre eller fler barn.

Satsningen innebär en förstärkning på 466 miljoner kronor och träder i kraft 1 januari 2014.

År 2012 satsade regeringen 1,2 miljarder kronor på att höja bostadsbidraget. Med den nu aviserade höjningen av det särskilda bidraget har regeringen satsat 1,6 miljarder kronor på höjt bostadsbidrag under mandatperioden

Debatt om EU-migranter idag i P1

Debatt om EU-migranter idag i P1

Idag deltog jag och Mattias Jonsson (S) i en debatt i P1 om de EU-migranter som söker sig till Sverige för att här försöka få ett arbete, men som i en del fall istället tigger pengar .

S kovänder om kärnkraften!

Hur tänker man då? Inte lär det bli fler jobb om näringslivet inte har tillgång till säker energi till en rimlig kostnad!